Maurick College

www.maurickcollege.net
rector: Huub van der Linden
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

  • Vught

"Weten te leven!"

Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief te stimuleren door het toepassen van de daltonfilosofie. Ons daltononderwijs is gebaseerd op de drie pijlers: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht voor het individu en respect voor elkaar zijn daarbij de centrale waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn eigen niveau en in zijn talenten kunnen uitblinken.

Organisatie in ontwikkeling

 De focus ligt de komende jaren op:

  • Het vergroten van het ondernemerschap onder leerlingen door het bevorderen van creativiteit en verbeelding.

  • Extra focus op tolerantie bij leerlingen door kennis en ervaring.

  • Leerlingen vormen tot kritische en zelfbewuste jongvolwassenen.

Terugblik

De huidige maatschappij maakt het noodzakelijk dat leerlingen beter worden voorbereid op hun plaats hierin. Leerlingen moeten worden begeleid tot zelfbewuste en kritische burgers die op basis van eigenwaarde, tolerantie en kwaliteiten hun weg vinden in het leven.

Native speakers
Naast het feit dat het daltononderwijs bijdraagt aan de groei van de leerlingen tot jongvolwassenen, heeft de school de afgelopen tijd ook ingezet op het aantrekken van ‘native speakers’ voor verschillende vakken. Door hen binnen de school te halen komen leerlingen meer te weten over verschillende culturen, wat bijdraagt aan tolerantie en een aantrekkelijk onderwijsleerproces. Uit ervaring weet de school dat dergelijke lessen motiverend werken voor leerlingen. Ook de komende jaren wordt ernaar gestreefd om meer ‘native speakers’ aan de school te binden.

Internationale conferenties
Al enkele jaren wordt er tweejaarlijks een internationale conferentie georganiseerd rondom het thema water. Hieraan doen scholen uit de hele wereld mee. Deze conferentie is vooral bedoeld voor leerlingen met een N&T- en een N&G-profiel.
Om ook de leerlingen met een C&M- of E&M-profiel te kunnen laten deelnemen aan een internationale conferentie is, op initiatief van het Maurick College internationaal een conferentie over het onderwerp ‘humanity’ georganiseerd. Tijdens deze conferentie worden onderwerpen onderzocht en gepresenteerd die samenhangen met de term ‘Global Responsibility’. De eerste conferentie in juli 2019 vond plaats in Terrassa, Spanje. De tweede conferentie vindt plaats in 2021 op Honolulu Hawaii.